Senteret sitt bannerbilde

Hvordan bestille time?

Det er mange som ynskjer å nå oss og det kan ta litt tid å kome igjennom. Om du vil gjere det enkelt og spare tid kan du nytta vårt SMS køfrisystem. Da skriv du AUSTEVOLL navnet ditt fødselsdatoen din og stikkordsmessig kva det gjeld og sender meldingen til 2097. Ein slik melding kan sjå slik ut: AUSTEVOLL Ola Hansen 040590 ynskjer time gjerne i neste veke. Tenesta koster kr. 6.- pr. motteke melding. Du kan sende meldingen når som helst på døgeret.

Vi minner om at du må ringe oss viss du trenger time samme dag. Ring 55081050 tast 1.

Du må og ringe for å bestille time hvis du har behov for drosje av medisinske årsaker

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send AUSTEVOLL navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ynskje om endring av time til 2097. Dette må skje innan 24 timer før konsultasjonen skal finna sted, ellers blir timen belasta.

Korleis få legen heim til deg?

legen kjem i sjukebesøk til deg visss det er trong for det. Då ynskjer vi at du ringer og bestiller timen så avtaler vi dette då.

Korleis bestille reseptar på faste medisinar?

Ring legekontoret for tinging, eller nytt vår heimeside. Husk å bestille i god tid før du er tom for medisinar.

Attestar og korttidssjukemeldingar

Vi ynskjer at du har time hos legen ved trong for ny sjukemelding. Ring oss eller send ein sms

Helsekontrollar

Vi ynskjer at du bestiller time hos legen viss du ynskjer helsekontroll eller kontroll av blodprøvar, med mindre du har avtale med legen din om anna

Digital dialog

Du kan kontakte fastlegen din via nett. Sjå nettstaden

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

her kan du:

bestille time direkte

fornye resepter

starte en e-konsultasjon med fastlegen din

sende spørsmål til legesenteret